Takes An Pepita But It Keeps On Tickin'. - Its Such A Pretty World Today

Gå mot framgång

Det jag och hela staden var upptagen med innan det skulle bli mässa var att planera hur vi skulle ha det på mässan. Men av en anledning så var vi inte nöjda av hur vår monter såg ut och därför gick jag ut på nätet för att se vad som fanns när det gäller montrar och det jag inte visste då innan var att det finns saker som kan göra att man får bättre försäljning tack vare att man göra en bra förberedelse när det gäller hus montern ser ut. Det vi hittade var den perfekta motnern som var lätt att montera samt att den hade större klass på sig en vår vanliga monter och detta gjorde att när vi väl hade monterat upp med hjälp från några monterbyggare så hade vi en större framgång av det vi visade företagare och privatpersoner.